نام و نام خانوادگی ر ییس واحد:خانم دکتر الهی

نام و نام خانوادگی رابط IT:آقای جهانگیر شهسوار 

نوع ارتباط:فیبر  نور ی 

تعداد سوییچ:5 عدد 

مدل سوییچ :hp2626-accton  

تعداد و مدل رک:2 عدد 9u کارنو 

تعداد نود19 عدد + 30 عدد(شرکت تحلیلگران فارس) 

مدل unicom-net+   :wall socket 

مجر ی راه انداز ی و ارتقا شبکه:شرکت تحلیلگران فارس-تراشه گستر 

clip2.jpg]

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-7-13 13:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ